Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 506/20 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim z 2021-12-03

Sygn. akt II K 506/20

2 Ds. 45.2020

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 grudnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim, II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący SSR Roman Chorab

Protokolant Joanna Gaweł - Wojciechowska

po rozpoznaniu w dniach 26.02.2021 r. , 30.04.2021 r., 02.07.2021 r., 10.09.2021 r., 22.11.2021 r. i 03.12.2021 r.

sprawy W. N. (1)

ur. (...) w U.

syna T. i B. z d. M.

oskarżonego o to, że:

I.  w okresie od stycznia 2016r do listopada 2019r w G. w powiecie (...) znęcał się psychicznie i fizycznie nad małoletnim W. F. nieporadnym ze względu na wiek poprzez wyzywanie słowami obraźliwymi, poniżał, krytykował, wszczynanie awantur domowych, bicie pasem i rękoma po ciele

tj. o czyn z art. 207 § 1 a kk

II.  w okresie od stycznia 2016r do listopada 2019 roku w G., w powiecie (...), znęcał się psychicznie nad A. N. poprzez wyzywanie słowami obraźliwymi i wulgarnymi, poniżanie, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z członkami rodziny, wszczynanie awantur domowych, niszczenie mienia, kopanie pokrzywdzonej po całym ciele, przy czym w lipcu 2019r. w czasie wywołanej awantury domowej poprzez kopniecie spowodował u A. N. obrażenia ciała w postaci obrzęku i bolesności wskaziciela lewego, czym spowodował naruszenie czynności narządów ciała, trwające nie dłużej niż 7 dni, zaś w październiku 2019r. poprzez uderzanie rękami i kopanie nogami po całym spowodował u pokrzywdzonej obrażenia ciała w postaci podbiegnięcia krwawego na przyśrodkowej powierzchni uda prawego, podbiegnięcia krwawego na przyśrodkowej powierzchni kolana lewego, podbiegnięcia krwawego na przyśrodkowej powierzchni ramienia, czym spowodował naruszenie czynności narządów ciała, trwające nie dłużej niż 7 dni;

tj. o czyn z art. 207 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

I.  oskarżonego W. N. (1) uniewinnia od popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt I części wstępnej wyroku i w tym zakresie kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa;

II.  oskarżonego W. N. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu w pkt II części wstępnej wyroku i za to podstawie art. 207 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 2 kk i art. 72 § 1 pkt 5 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego W. N. (1) kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 3 (trzech) lat próby i w okresie próby zobowiązuje go do powstrzymania się od nadużywania alkoholu i używania innych środków odurzających;

IV.  na podstawie art. 73 § 2 kk oddaje oskarżonego W. N. (1) w okresie próby pod dozór kuratora;

V.  na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego W. N. (1) na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w części ½ tj. w kwocie 129,89 złotych i na podstawie art. 2 ust 1 pkt 3 Ustawy z dnia 23.06.1973 r o opłatach w sprawach karnych wymierza mu opłatę w kwocie 180 złotych.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 506/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może
ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343,
art. 343a lub art. 387 k.p.k.
albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie
o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji
zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie
przypisano)

W. N. (1)

w okresie od stycznia 2016 r. do listopada 2019 roku w G., w powiecie (...), znęcał się psychicznie i fizycznie nad A. N. poprzez wyzywanie słowami obraźliwymi i wulgarnymi, poniżanie, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z członkami rodziny, wszczynanie awantur domowych, niszczenie mienia, kopanie pokrzywdzonej po całym ciele, przy czym w lipcu 2019 r. w czasie wywołanej awantury domowej poprzez kopnięcie spowodował u A. N. obrażenia ciała w postaci obrzęku i bolesności wskaziciela lewego, czym spowodował naruszenie czynności narządów ciała, trwające nie dłużej niż 7 dni, zaś w październiku 2019 r. poprzez uderzanie rękami i kopanie nogami po całym ciele spowodował u pokrzywdzonej obrażenia ciała w postaci podbiegnięcia krwawego na przyśrodkowej powierzchni uda prawego, podbiegnięcia krwawego na przyśrodkowej powierzchni kolana lewego, podbiegnięcia krwawego na przyśrodkowej powierzchni ramienia, czym spowodował naruszenie czynności narządów ciała, trwające nie dłużej niż 7 dni;

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Czyn nr 2– znęcanie się nad A. N.

1.  Zeznania świadków:

B. D. (1) ,

B. S.,

2.  S. D. ,

3.  notatka urzędowa,

4.  zeznania świadka: T. K.,

5.  zeznania świadka: A. W.,

6.  zeznania świadka: K. K. (1),

7.  zeznania świadka: M. W. (1),

8.  zeznania świadka: W. F.,

9.  opinia sądowo- lekarska biegłego sądowego z zakresu chirurgii - lek. med. Z. K.

k.17 ,78v-79

31v, 79

k. 134v

k.1

134v-135

33-34 82v-83

84v

135

45

20

Czyny 1-2

karalność

Dane o karalności oskarżonego W. N. (1)

36

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie
przypisano)

W. N. (1)

w okresie od stycznia 2016 r. do listopada 2019 r. w G. powiecie (...) znęcał się psychicznie i fizycznie nad małoletnim W. F. nieporadnym ze względu na wiek poprzez wyzywanie słowami obraźliwymi, poniżanie , krytykowanie, wszczynanie awantur domowych, bicie pasem i rękoma po ciele;

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Znęcanie się nad małoletnim W. F.;

1.  Dowód :

Brak jakichkolwiek dowodów.

Żaden ze świadków ,w tym nieletni W. F. , ani żaden z dowodów nieosobowych nie wskazuje aby osk. W. N. (1) znęcał się nad nieletnim W. F.

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Czyn 2

Notatka urzędowa.

1.  opinia sądowo- lekarska biegłego sądowego z zakresu chirurgii - lek. med. Z. K.

Wiarygodność nie budzi wątpliwości Sądu, nie kwestionowana przez oskarżonego W. N. (1) i obronę.

Wiarygodność nie budzi wątpliwości Sądu, opinia jest pełna , jasna i logiczne , osoba lek. med. Z. K. jest biegłym sądowym nie związanym z którąkolwiek ze stron , trudno zatem podejrzewać go o stronniczość.

2.  Zeznania świadków:

B. D. (1) ,

B. S.,

3.  S. D. ,

4.  zeznania świadka: T. K.,

5.  zeznania świadka: A. W.,

6.  zeznania świadka: K. K. (1),

7.  zeznania świadka: M. W. (1),

8.  zeznania świadka: W. F..

Zdaniem Sądu wiarygodność zeznań tych osób nie budzi wątpliwości. Treść wskazanych zeznań wzajemnie się ze sobą uzupełnia i potwierdza, są one logiczne i konsekwentne. Na podkreślenie zasługuje również fakt , że wszystkie te osoby za wyjątkiem A. W. ( siostra pokrzywdzonej A. N. i W. F. – syn A. N. ) są osobami obcymi dla oskarżonego W. N. (1) i pokrzywdzonej A. N. , nie związanymi z którąkolwiek ze stron ( B. D. i S. S. to sąsiedzi , S. D. to pracownik socjalny , a T. K. to Przewodniczący Zespołu (...) w G.). Natomiast świadkowie K. K. , M. W. to funkcjonariusze Policji. Trudno zatem uznać aby osoby te miały jakiekolwiek powody aby zeznawać na korzyść bądź niekorzyść którejkolwiek ze stron.

Niemniej jednak pomimo tego , że W. F. ( małoletni ) i A. W. to osoby bliskie dla pokrzywdzonej A. N. , to nawet pomimo tego , Sąd ich zeznania obdarzył wiarygodnością. Zeznanie te bowiem również wzajemnie się uzupełniają i mają potwierdzenia w zeznaniach powyżej wymienionych osób. Nadto z opinii biegłego sądowego psycholog M. G. wprost wynika , że małoletni W. F. nie przejawia skłonności do podawania nieprawdziwych informacji.

opinia sądowo – psychologiczna dotycząca osoby małoletniego W. F..

Wiarygodność nie budzi wątpliwości Sądu, nie kwestionowana przez oskarżonego i obronę.

Czynu nr 2

1.  dane o karalności dot. osoby osk. W. N. (1).

Wiarygodność nie budzi wątpliwości Sądu, nie kwestionowana przez oskarżonego i obronę.

2.  dane osobowe osoby osk. W. N. (1).

Wiarygodność nie budzi wątpliwości Sądu, nie kwestionowana przez oskarżonego W. N. i obronę.

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia
dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt.2

Dowód:

wyjaśnienia osk. W. N. (1),

zeznania świadków:

B. N. , T. N., M. C..

J. J. , J. K. , E. K. , P. M. , Ł. G..

Wyjaśnienia oskarżonego W. N. (1) stoją w rażącej i oczywistej sprzeczności z zeznania świadków , którym Sąd dał wiarę.

Zeznania tych świadków Sąd uznał za niewiarygodne. Są to osoby najbliższe dla oskarżonego W. N. (1) ( odpowiednio: matka , ojciec i siostra ) , nie są z nim skonfliktowane , a zatem trudno przyjąć , że będą zeznawały na jego niekorzyść.

Zeznania powyższych świadków , Sąd uznał za niemające znaczenia dla ustalenia faktów , gdyż osoby te nic nie wiedziała odnośnie istoty sprawy , a to znęcania się osk. W. N. (1) nad A. N. , czy też małoletnim W. F..

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Oskarżony

x

3.1. Podstawa prawna
skazania albo warunkowego
umorzenia postępowania
zgodna z zarzutem

Czyn nr 2art. 207 § 1 kk.

W. N. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Czyn 2

art. 207 § 1 kk.

Kto, znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy ,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Oskarżony W. N. (1) niewątpliwie w okresie od stycznia 2016 r. do listopada 2019 r. w G. znęcał się zarówno psychicznie jak i fizycznie nad żoną A. N. skoro była ona w tym czasie wyzywana słowami obraźliwymi i wulgarnymi, poniżana, ciągle krytykowana, kontrolowana, ograniczał jej kontakty z członkami rodziny, wszczynał awantury domowe, niszczył mienie, kopał pokrzywdzoną po całym ciele. Przy czym w lipcu 2019 r. w czasie wywołanej awantury domowej poprzez kopnięcie spowodował u A. N. obrażenia ciała w postaci obrzęku i bolesności wskaziciela lewego, czym spowodował naruszenie czynności narządów ciała, trwające nie dłużej niż 7 dni, zaś w październiku 2019 r. poprzez uderzanie rękami i kopanie nogami po całym ciele spowodował u pokrzywdzonej obrażenia ciała w postaci podbiegnięcia krwawego na przyśrodkowej powierzchni uda prawego, podbiegnięcia krwawego na przyśrodkowej powierzchni kolana lewego, podbiegnięcia krwawego na przyśrodkowej powierzchni ramienia, czym spowodował naruszenie czynności narządów ciała, trwające nie dłużej niż 7 dni.

3.2. Podstawa prawna
skazania albo warunkowego
umorzenia postępowania
niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Czyn nr I.

W. N. (1)

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Żaden z przesłuchanych w sprawie świadków ,w tym nawet nieletni pokrzywdzony W. F. , ani żaden z dowodów nieosobowych nie wskazuje aby osk. W. N. (1) znęcał się nad nieletnim W. F.. Osoby które potwierdzały znęcanie się osk. W. N. (1) nad żoną nic nie wspominały aby takie zachowania miały miejsce wobec nieletniego W. F.. Jedynym dowodem na tę okoliczność mogłyby być zeznania pokrzywdzonej A. N. , niemniej jednak wobec odmowy złożenia przez nią zeznań dowód ten nie istnieje.

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt
rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

W. N. (1)

Czyn 2

Pkt. II

Wymierzenie kary za czyn 2 w wymiarze 10 –ciu miesięcy pozbawienia wolności , w ocenie Sądu jest adekwatne do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa i spełni w stosunku do tego oskarżonego rolę wychowawczą i zapobiegawczą, czyniąc nadto zadość prewencji ogólnej. Nadto wskazana kary pozbawienia wolności jest karą w dolnych granicach ustawowego zagrożenia, z pewnością nie razi swoją surowością.

III

Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności i nałożone obowiązki.

Mając na uwadze uprzednią niekaralność osk. W. N. (1) , Sąd uznał iż zasługuje on na dobrodziejstwo warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. Wobec czego na podstawie przepisów zacytowanych w pkt. III części skazującej wyroku , Sąd warunkowo zawiesił wykonania kary pozbawienia wolności na okres próby lat trzech zobowiązując go w okresie próby do powstrzymania się od nadużywania alkoholu i używania innych środków odurzających.

W ocenie Sądu powyższe będzie wystarczające , aby w przyszłości zapobiec popełnieniu przestępstwa przez W. N. (1) w szczególności na szkodę osoby bliskiej.

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt
rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

W. N. (1)

Czyn 2

Pkt. IV

Orzeczenie dozoru kuratora było obligatoryjnym rozstrzygnięciem , a jego najkrótszy okres czasu to 3 lata , czyli na okres próby warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolność.

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował
określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez
stronę

7. KOSZTY PROCESU

Punkt

rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Pkt. V.

Oskarżony W. N. (1) jest osoba stosunkowo młodą , zdrową i prowadzącą działalność gospodarczą ,w związku z czym brak było podstaw do zwolnienie go od ponoszenia kosztów sądowych i nie wymierzania mu właściwej opłaty.

8. PODPIS

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Piotr Tyrka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Roman Chorab
Data wytworzenia informacji: